การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ

โดยอาจารย์ประวีณ ณ นคร 

อดีตเลขาธิการ ก.พ. 

อาจารย์ฐิติมา ศิริวิโรจน์

อดีตผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างปรเทศ และบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ.