Microsoft Word 2016 และ 2019 เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมสําหรับออฟฟิศ ทําหน้าที่สร้างและจัดการเอกสารที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน มีพัฒนาการและฟีเจอร์ใหม่ๆ มาให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเอกสารได้เป็นอย่างดี