เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งเป็นของคู่กัน การจะอยู่รอด และแข่งขันกับผู้อื่นได้ การเปลี่ยนแปลงภายในจะต้องเร็วกว่าภายนอก และเป็นการ เปลี่ยนแปลงไปสู่สื่งที่ดีกว่า ไม่ใช่เพราะถูกบีบบังคับ แน่นอน