การวางแผนกลยุทธ์ 

โดย  ดร.รัฐ ธนาดิเรก

         ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร