ข่าวและประกาศของเว็บ

learningportal.ocsc.go.th

learningportal.ocsc.go.th

โดย ธิติพัทธ์ โพธิ์ศรี -
Number of replies: 0

ผู้เรียนที่ประสงค์จะอบรมในหลักสูตร/รายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  ขอให้ลงทะเบียนอบรมได้ที่ learningportal.ocsc.go.th โดยสามารถดำเนินการตามคำชี้แจง ตามภาพ

หมายเหตุ ผู้ใช้งานซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมรายวิชาใด ขอให้อบรมจนจบก่อน จากนั้นจึงเข้าอบรมในระบบใหม่ ตามขั้นตอนที่ปรากฏใน Infographic โดยระบบจะถ่ายโอนข้อมูลประกาศนียบัตรที่ได้รับไปยังระบบใหม่ให้